Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att:

Främja vård av och lämna bidrag tillbehövande äldre och/eller sjuka personer (företrädesvis personer under 50 år) bosatta inom det område som före 1998-01-01 utgjorde Skaraborgs län, dvs kommunerna Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara.

Bidrag kan utgå för exempelvis specialistvård, tandvård, rehabilitering, hjälpmedel m.m. som inte täcks med bidrag från Försäkringskassan.

Stiftelsen kan också lämna stipendier för utbildningar:

Stipendierna skall främja personer som genomför yrkesutbildning, såväl högre teoretisk eller lägre praktisk utbildning, och som är avslutad före fyllda 35 år. Stipendium kan tilldelas studerande som är född eller bosatt i förutvarande Skaraborgs län och företrädesvis inte själv kan antas kunna finansiera studierna.

Före den 10 oktober vill stiftelsen ha ansökningshandlingarna. Beslut om stipendier lämnas en gång per år och utbetalas i regel i slutet av november månad.