Ansökan om bidrag

Hämta ansökningsblankett (pdf-format) för ansökan om bidrag (pdf-format)

Ansökan skall innehålla en redogörelse för sökandes sjukdom, ekonomisk situation samt uppgift om vad bidraget skall användas till.
Se mer information på ansökningsblanketten.

Observera att till ansökan skall bifogas handlingar angående sökandes ekonomiska situation.
Se mer information på ansökningsblanketten

Den ifyllda ansökningsblanketten och övriga handlingar sänds till:
Hedvig och Victor Renströms stiftelse
Kungsgatan 14
541 31 Skövde

Stiftelsens sekreterare är: Mats Nilsson
Stiftelsens telefonnummer är: 0500-41 59 05. När kontoret är obemannat, tala in ett meddelande så blir Ni kontaktade.
Ange att ärendet gäller Renströms stiftelse.
Det går även att ställa förfrågningar mm till stiftelsens e-postadress: info@renstromsstiftelse.se

Ansökan om utbildningsstipendium

Hämta ansökningsblankett (pdf-format) för ansökan om utbildningsstipendium (pdf-format)

Den ifyllda ansökningsblanketten och övriga handlingar sänds till:
Hedvig och Victor Renströms stiftelse
Kungsgatan 14
541 31 Skövde

Stiftelsens stipendieansvarige är Ingemar Bengtsson 0708-4813-25.
Går även bra att ringa till stiftelsen 0500-41 59 05. När kontoret är obemannat, tala in ett meddelande så blir Ni kontaktade.
Ange att ärendet gäller stipendieansökan.
Det går även att ställa förfrågningar mm till stiftelsens e-postadress: info@renstromsstiftelse.se