Allmänna dataskyddsförordningen, GDPR

GDPR är en dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation) som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018 och ersätter tidigare gällande Personuppgiftslagen (PUL). Mycket är sig likt från Personuppgiftslagen, men skyddet för din personliga integritet förstärks. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som ditt namn och dina kontaktuppgifter.

Styrelsen för Stiftelsen behöver ha tillgång till dessa uppgifter för att kunna bereda och behandla ansökningarna. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.

Vilka uppgifter sparar vi?

För de som blivit beviljade bidrag sparas (datalagras):

  1. Namn, personnummer, adress, sökt och beviljat belopp samt bankuppgifter. Dessa uppgifter sparas i 3 år.
  2. Namn och adress på person som eventuellt bistått sökanden med ansökan. Sparas i 3 år.

Uppgifterna under punkt 1 delas med Stiftelsens bank, för att kunna verkställa utbetalning av beslutat bidrag.

Ansökningshandlingen med medföljande bilagor sparas fysiskt i 8 år. Detta på grund av en ev. kontroll av skattemyndigheten. Därefter makuleras dessa handlingar på ett säkert sätt.

För de som ej blivit beviljade bidrag sparas (datalagras):

  1. Namn, personnummer, adress, sökt belopp samt bankuppgifter. Dessa uppgifter sparas max 18 månader.

Ansökningshandlingen med medföljande bilagor makuleras efter max. 18 månader efter beslut på ett säkert sätt. (Sparas denna tid för att revisor skall ha möjlighet att se ansökningarna)

Alla personuppgifter datalagras i särskild dator som ej är ansluten till internet.
Vi säljer aldrig vidare några uppgifter vi har om dig.

Hur kommer jag i kontakt med er och kan kontrollera vad ni har om mig?

Vid frågor angående behandlingen vänder ni er till styrelsens ordförande Mikael Pauli, tel. 070-612 20 26.

Hedvig och Victor Renströms stiftelse